Főoldal

Esély Szociális Alapellátási Központ

 

Tanyagondnoki SzolgáltatásokTanyagondnoki szolgáltatás: melynek lényege a külterületeken, tanyasi lakott helyeken élők számára a település intézményhiányából származó hátrányok enyhítése, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Ebéd kiszállítása, bevásárlás, szállítás orvoshoz, szakorvoshoz, hivatalos ügyek intézéséhez, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, óvodákba, iskolákba szállítás. A tanyagondnokok közreműködnek a házi segítségnyújtásban, étkeztetésben, családsegítésben. Jelenleg 5 fő tanyagondnok látja el a feladatot.

A tanyagondnoki szolgáltatás Csongrád város külterületén élő külterületi lakosok számára:

  1. Körzet: Tanya 001- Tanya 335
  2. Körzet: Tanya 336- Tanya 814
  3. Körzet: Tanya 815- Tanya 1359
  4. Körzet: Tanya 1360- Tanya 1722

A szolgáltatás térítésmentes.

Elérhetőség

6640 Csongrád, Fő u. 64.

Szakmai vezető: Bodnár Anna, kettesklub@csongrad.hu, 06-20/777-8350

 Körzet: Tanyagondnokok:

  1. Körzet: Szepesi Mihály 06-20/213-3001
  2. Körzet: Dinnyés Gábor 06-20/777-8310
  3. Körzet: Dinnyés Lajos 06-20/777-8308
  4. Körzet: Csaba Attila 06-20/777-8311