Főoldal

Esély Szociális Alapellátási Központ

 

Fogyatékos Személyek Nappali EllátásaA Fogyatékosok Nappali Intézménye elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletei kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak nap közbeni étkeztetését.

A Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében 3 éven aluli gyermek nem gondozható, nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, orvosi ellátást, és állandó ellátást igényel, nem gondozható az intézményben az a fogyatékos sem, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható.

Az intézményben ellátottak célcsoportja, így elsődlegesen főként az iskolából kikerült 18. életéven felüliek, illetve a tankötelezettség alól véglegesen felmentett értelmi, illetve testi fejlődésben akadályozott személyek körére terjed ki. Férőhelyek száma: 32 fő.

A szolgáltatás térítésmentes, amennyiben étkeztetést is igénybe kívánnak venni azért térítési díjat kell fizetni, melyről a Dokumentumok fül alatt tájékozódhat.

Elérhetőség

6640 Csongrád, Síp u. 3.

Tel: 63/610-042

Szakmai vezető: Kissné Vékony Éva, 20/510-9198, foni@csongrad.hu