Főoldal

Esély Szociális Alapellátási Központ

 

I. sz. Idősek KlubjaNyújtott szolgáltatások: Szociális étkeztetés, nappali ellátás – időskorúak, demens személyek nappali ellátása

Nappali ellátás idős és demens személyek részére: saját otthonukban élő időskorú támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít napközben tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére (tisztálkodás, mosás, vasalás) lehetőséget, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A Klubokban családias hangulat, tv, rádió, könyvek, társasjátékok várják a tagokat.

A szolgáltatás térítésmentes, amennyiben étkeztetést is igénybe kívánnak venni azért térítési díjat kell fizetni, melyről a Dokumentumok fül alatt tájékozódhat.

Étkeztetés: melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt, illetőleg a hátrányos munkaerő-piaci helyzete miatt aktív korú rendszeres szociális segélyezetteknek. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melyről a Dokumentumok fül alatt tájékozódhat.

Elérhetőség
I. sz. Idősek Klubja 6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u. 5.
Tel: 63/483-783

Szakmai vezető:   egyesklub@csongrad.hu