Főoldal

Esély Szociális Alapellátási Központ

 

II. sz. Idősek KlubjaNyújtott szolgáltatások: Szociális étkeztetés, nappali ellátás – időskorúak, demens személyek nappali ellátása

Nappali ellátás idős és demens személyek részére: saját otthonukban élő időskorú támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít napközben tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére (tisztálkodás, mosás, vasalás) lehetőséget, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A Klubokban családias hangulat, tv, rádió, könyvek, társasjátékok várják a tagokat. A szolgáltatás térítésmentes, amennyiben étkeztetést is igénybe kívánnak venni azért térítési díjat kell fizetni, melyről a Dokumentumok fül alatt tájékozódhat.

Tanyagondnoki Szolgáltatás: melynek lényege a külterületeken, tanyasi lakott helyeken élők számára a település intézményhiányából származó hátrányok enyhítése, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Ebéd kiszállítása, bevásárlás, szállítás orvoshoz, szakorvoshoz, hivatalos ügyek intézéséhez, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, óvodákba, iskolákba szállítás. A tanyagondnokok közreműködnek a házi segítségnyújtásban, étkeztetésben, családsegítésben. Jelenleg 5 fő tanyagondnok látja el a feladatot.

A tanyagondnoki szolgáltatás Csongrád város külterületén élő külterületi lakosok számára:

  1. Körzet: Tanya 001- Tanya 335
  2. Körzet: Tanya 336- Tanya 814
  3. Körzet: Tanya 815- Tanya 1359
  4. Körzet: Tanya 1360- Tanya 1722

A szolgáltatás térítésmentes.

Elérhetőség

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Szakmai vezető: Bodnár Anna, kettesklub@csongrad.hu, 06-20/777-8350

 

  1. Körzet: Tanyagondnok: Szepesi Mihály 06-20/213-3001
  2. Körzet: Tanyagondnok: Dinnyés Lajos 06-20/777-8308
  3. Körzet: Tanyagondnok: Dinnyés Gábor 06-20/777-8310
  4. Körzet: Tanyagondnok: Csaba Attila 06-20/777-8311

Étkeztetés: melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt, illetőleg a hátrányos munkaerő-piaci helyzete miatt aktív korú rendszeres szociális segélyezetteknek. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melyről a Dokumentumok fül alatt tájékozódhat.

Elérhetőség
II. sz. Idősek Klubja, 6640 Csongrád, Fő u. 64.
Tel/fax: 63/483-016

Szakmai vezető: Bodnár Anna, kettesklub@csongrad.hu, 06-20/777-8350