Főoldal

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

 

Gyermekek Átmeneti OtthonaGyermekek Átmeneti Otthona: A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

A Gyermekek Átmeneti Otthona Csongrád, Széchenyi u. 29. sz. alatti épületben 12 fő elhelyezett gyermek  - férőhelyszám keretein belül a gyermek otthontalanná vált szülője is befogadható 4 fő erejéig - átmeneti gondozását biztosítja. A Gyermekek Átmeneti Otthona a Csongrádi Kistérség közigazgatási határain belül élő, családban nevelkedő, de onnan átmenetileg kikerülő - átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradó, vagy ellátásukban veszélyeztetett 18 év alatti gyermekek ellátását biztosítja. A Gyermekek Átmeneti Otthona a veszélynek kitett gyermeket a legrövidebb időn belül, a leghatékonyabban tudja ellátni, gondozni, megóvni.

A gondozás a gyermekek átmeneti gondozása alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Az elhelyezés 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melyről a Dokumentumok fül alatt tájékozódhat.

Elérhetőség

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.

Tel: 20/3222-834

Szakmai vezető: Fehér Mónika, 20/246-2060, gyao@csongrad.hu